Izjava o dostopnosti

Vsem, ki uporabljate mobilno aplikacijo MojHab želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo. Mobilna aplikacija ima razumljivo in konsistentno strukturo in je prilagojena zahtevam različnih naprav.

Infotim Ržišnik Perc d.o.o. se zavezuje omogočati dostopnost za mobilno aplikacijo MojHab v skladu z veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na mobilno aplikacijo MojHab, ki je dostopna na:

Stopnja skladnosti:

Mobilna aplikacija omogoča:

 • Odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona)
 • Vklop/izklop potisnih sporočil
 • Delno ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem).

  Nedostopna vsebina:

  Mobilna aplikacija še ni prilagojena ranljivim skupinam. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za podjetje Infotim Ržišnik Perc d.o.o., ker bi ocenjeni stroški razvoja v primerjavi z ocenjeno koristjo za uporabnike znatno presegli slednje. Poleg tega je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov v znakovni jezik.

  Priprava izjave o dostopnosti

  Ta izjava je bila pripravljena dne 04.01.2023.

  Izjava je bila nazadnje pregledana dne 18.04.2023.

  Povratne in kontaktne informacije:

  Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah sprejemamo na elektronski naslov hello@mojhab.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. V kolikor glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

  Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8.člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo.

  Izvršilni postopek

  V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

  MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

  Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
  Davčna ulica 1
  1000 Ljubljana
  T: 01 555 58 48
  E: gp.ijs@gov.si